Updates in the advertisement editor

We have improved our editor and removed some fields to simplify it.

We have changed the editor to use <p> tags instead and removed the selection of fonts/size, since your layout templates already are setup to decide this.

Furthermore, we have added the option to mark headers, which also makes sure that you can optimize your advertisement for WCAG (accessibility for people with disabilities like blindness).

We also improved the design to give you a better overview, when you are creating your advertisements. We hope you like it 🙂

All changes will be live the 22th of May.

Dansk

Opdatering af annonce editoren

Vi har optimeret vores editor og fjernet nogle felter for at gøre den mere simpel.

Vi har ændret vores editor til at anvende <p> tags og  fjernet valgmuligheden for font/størrelse, da dette er angivet i jeres layoutskabeloner for at sikre, at jeres branding er ensartet.

Yderligere har vi tilføjet muligheden for, at du kan angive headers, som gør at du kan optimere din annonce i forhold til WCAG (tilgængelighed for personer med handikap, som blindhed).

Vi har også optimeret designet på annoncesiden, så du får et bedre overblik, når du opretter dine annoncer. Vi håber du kan lide ændringen 🙂

Anvender du Jobnet, vil du også kunne anvende hyperlinks i annoncen fremadrettet.

Alle ændringer vil senest være live den 22 maj.

 

Norsk

Oppdateringer i annonse editor

Vi har forbedret vår editor ved å fjerne noen felt for å gjøre den enklere.

Vi har endret editor til å bruke <p> tag og fjernet valgmulighet for font/størrelse. Dette blir allerede valgt i malen for å forsikre gjennomgående branding.

I tillegg får du mulighet til å markere header slik at din annonse blir optimalisert for WCAG (tilgjengelighet for personer med handikap som blindhet).

Vi har optimalisert designet på annonsesiden for å gi deg bedre oversikt når du lager annonser. Vi håper du liker endringene 🙂

Endringene vil tre i kraft 22 mai.

 

Svenska

Uppdatering av redigeringsverktyget för annonser

Vi har förbättrat vårt redigeringsverktyg för annonser och tagit bort vissa fält för att göra det enklare.

Vi har ändrat vårt redigeringsverktyg, som nu kommer att använda <p> tags. Vi har även tagit bort val av typsnitt/storlek, då det redan finns i era layoutmallar.

Dessutom har vi lagt till möjligheten att markera rubriker, vilket säkerställer att du kan optimera din annons för WCAG (tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, som blindhet).

Vi har också förbättrat designen på annonssidan, så du får en bättre överblick när du skapar dina annonser. Vi hoppas du gillar förändringen. ?

Alla förändringar kommer att implementeras den 22 maj.

Back to Release Notes