Talent Recruiter | Updates for Arbetsförmedlingen, Video links & Project List

This time, we have made various changes and we know they will be very useful for our users

Video

We are now supporting that you may insert a NO-cookie from Youtube.
This means, that when you add a new URL in ‘Department Details’, you may avoid Youtube cookies.

A Youtube link will always have some numbers, that directs to the video.
These are inserted in the end of this URL: https://youtube-nocookie.com/embed/XXX

Example: 

Link on youtube: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3geHxxvShQA
NO-cookie URL: https://www.youtube-nocookie.com/embed/3geHxxvShQA

In our API, it will now be possible to fetch the URL for video links, if you are making your career page from our API:

All video changes are live and available for all.

Changes on Home – Upcoming changes per 6th of August

We are introducing some adjustments to the start page (‘Home’):

 • 3 new icons on the project list. A new Menu icon, Icon for candidate List as well as for Edit Project
 • A new fold-out/collapse feature for the Overview

Updates for Arbetsförmedlingen (AMS)

On July 1st, we will launched several improvements in our integration to Arbetsförmedlingen. Among other things, several fields will be filled in by default, for example: number to be employed, country, application due date, contact persons and address (if the address is registered in the department).

You will also be able to decide if experience is required or not for the role.

Another improvement is that you may now redirect your applicants to other application pages, e.g. if you cooperate with recruitment companies and want them to receive all applicants instead of you.

Here are some of the updates:

 • New search field has been added to find the right profession
 • Option to add a different ‘apply link’, if you e.g. have a recruitment agency handling the candidates
 • All project participants and project leaders is added in the view now, so you may easily select which contact persons are visible on the AMS site
 • Address is fetched from Department Details if added
 • Improved design in pop-up

All changes for AMS are now live and we hope you will enjoy the latest improvements.

Svenska

Video

Vi stöder nu att du kan infoga en NO-cookie-URL från Youtube.
Det betyder att när du lägger till en ny URL i avdelningsdetaljer är det möjligt att undvika Youtube-cookies.

En Youtube-länk kommer alltid att ha några siffror, som riktar sig till videon.
Dessa läggs in i slutet av den här webbadressen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/XXX

Exempel: 

Länk på youtube: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3geHxxvShQA
URL utan cookies: https://www.youtube-nocookie.com/embed/3geHxxvShQA

I vårt API kommer det nu att vara möjligt att hämta webbadressen för videolänkar, om du gör din karriärsida från vårt API:

Ändringar på startsidan (Hem) – Kommande ändringar sker den 6:e augusti

Vi introducerar några justeringar till startsidan (Hem).

 • 3 nya ikoner på projektlistan. En ny menyikon, Ikon för kandidatlista och för att Redigera projekt
 • En ny expandera/fälla ihop-funktion för översikten

Uppdateringar gällande Arbetsförmedlingen

Den 1a juli lanserade vi flera förbättringar i vår integration till Arbetsförmedlingen. Bland annat är flera fält numera färdigifyllda, exempelvis: antal tjänster, land, sista ansökningsdag, kontaktpersoner och adress (om adressen finns inskriven på avdelningen).

Ni kan dessutom bestämma om erfarenhet krävs eller inte för tjänsten.

Ytterligare en förbättring är att ni nu kan omdirigera era sökande till andra ansökningssidor, exempelvis om ni samarbetar med rekryteringsfirmor och vill att de ska ta emot alla sökande istället för er.

Här är några av uppdateringarna:

 • Nytt sökfält för att lättare hitta rätt yrke
 • Möjlighet att lägga till en annan ansökningslänk – användbart om du ex. samarbetar med en rekryteringsfirma
 • Alla projektdeltagare och projektledare har lagts till i vyn. På så sätt kan du enkelt välja vilken kontaktperson som ska vara synlig på AMS.
 • Adress kan hämtas direkt från avdelningsinstälningarna
 • Förbättrad design

Du kan läsa mer om integrationen här

Dansk

Video

Vi understøtter nu at du kan indsætte en “NO-cookie” fra Youtube.
Det betyder at når du tilføjer en ny URL i “Detaljer for virksomheden”, undgår du Youtube cookies.

Et Youtube link vil altid have en nummering, som dirigerer én direkte til videoen.
Disse er her indsat efter URL’en: https://youtube-nocookie.com/embed/XXX

Eksempel: 

Link fra youtube: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3geHxxvShQA
NO-cookie URL: https://www.youtube-nocookie.com/embed/3geHxxvShQA

I vores API, vil det nu være muligt at hente URL’en fra videolinks, hvis du laver din karriereside fra vores API. Alle videoændringer er nu live og tilgængelige for alle.

Ændringer i Hjem – Ændringer pr. 6. august

Vi introducerer nogle justeringer ift. startsiden (“Hjem”):

 • 3 nye ikoner på projektlisten; et nyt menuikon, et ikon til kandidatlisten og et ikon for til redigering af projekt(er)
 • En ny foldud/kollaps mulighed for oversigten

Alle ændringer for AMS er nu live og vi håber du får noget ud af forbedringerne.  

Norsk

Video

Ny støtte for å sette inn NO-cookie-URL fra Youtube.
Det betyr at når du legger til ny URL i Avdelingsdetaljer kan du nå unngå Youtube cookies.

En Youtube-link vil alltid inneholde noen tall som vil lede til riktig video.
Disse vil legge seg i slutten av denne webadresse: https://www.youtube-nocookie.com/embed/XXX

Eksempel: 

Link på youtube: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3geHxxvShQA
URL uten cookies: https://www.youtube-nocookie.com/embed/3geHxxvShQA

I vår API vil det være mulig å hente webadressen til videolinker hvis du lager din karriereside fra vår API.
Videoppdateringene er live og tilgjengelige for alle.

Endringer for hjemmeside («Hjem») – kommende endringer pr 6. august

Vi innfører nye tilpasninger til startsiden «Hjem»

 • 3 nye ikoner på prosjektlisten. Et nytt Menyikon, ikon for kandidatliste og ikon for «Rediger prosjekt»
 • En ny uttrekksmeny funksjon for «Oversikt»

Alle endringer for AMS er nå live og vi håper du blir fornøyd med våre nye forbedringer.

Back to Release Notes