Talent Recruiter | Social Media Advertising

Social Media Advertising

In these release notes:

 • New partner Adway
 • Publishing to Facebook
 • Sharing job advertisements on social medias – including a customer suggestion!

Our new partner Adway

Welcome to our new partner, Adway – Recruitment marketing powered by smart technology.

The people behind Adway have a lot of experience working with marketing, recruitment, and cloud software. These three elements make up the perfect mix for the future of digital talent acquisition.

With smart and integrated technologies, Adway supplies innovative and cutting-edge solutions, helping clients attract more and better talents. And the best part? It’s fully automated!

Adway will help you automatically attract both active and passive candidates through beautiful, appealing, and converting job ads in large volumes on social media based on the customer’s EVP-profiles.

Effect of the solution:

 • More candidates at lower costs
 • An automated and effective process that saves the organization time.
 • A strategic digital candidate pool for future use which increases your conversion rate and the effect from other suppliers.
 • Millions of views from the target audience most likely to apply for the job

Concrete benefits:

 • Increased efficiency in recruitment processes (Time to Hire)
 • Increased awareness of employer brand
 • Strategic investment in the most interactive channels available (Social Media)
 • Revenue and/or cost efficiency as a direct result of an increased candidate inflow

Once you connect Adway to Talent Recruiter, no further actions are needed!

As mentioned, the process from there is fully automated.

If you would like to know more, Robin Lövgren from Adway is ready to answer all your questions and get you started.

Phone: +46 730 29 41 95
Mail: robin@adway.ai 

Publishing to Facebook

We have chosen to remove our Facebook App, where it was possible to insert a job list on your Company page on Facebook.

The main reason for this is Facebook limitations that restrict the use of the feature to pages with 2000 likes or more. Our experience tells us that even very big companies rarely have over 2000 likes on their company page.

Instead we are now introducing a new way to publish job ads to your Facebook wall because we know it is important to be present on social medias. When looking into where advertisements are visited most on social medias, about 60% are viewed from Facebook – Next up is LinkedIn, where we have a similar integration.

A post directly from Talent Recruiter to Facebook will look like this but of course with the image you select yourself:

When posting to LinkedIn: 

Sharing job advertisements on social medias – A customer suggestion!

Previously, when you shared a job advertisement link, a small thumbnail of the advertisement was created.

We received a lot of request of changing it into a bigger post with a larger image.

We have listened to you and made the change. So, if you are working with an image archive and have selected a banner, then this will now be shown in your post, strengthening your employer branding.

We register all suggestions and listen to you!

Do you have good ideas?

Send your suggestions to talentrecruiter@hr-manager.net or talentrecruiter@talentech.com

Dansk

Talent Recruiter | Publicering til sociale medier

Denne release note vil indeholde: 

 • Vores nye partner, Adway
 • Publicering til Facebook
 • Deling af stillingsopslag på sociale medier – en kundes forslag!

Vores nye partner, Adway

Vi byder velkommen til vores nye partner, Adway – ”Rekrutteringsmarketing vha. intelligent teknologi.”

Folkene bag Adway har en masse erfaring inden for marketing, rekruttering og cloud software. Disse tre elementer udgør den perfekte kombination for fremtiden inden for digital tiltrækning og rekruttering af talenter.

Ved at bruge intelligent og integreret teknologi, kan Adway altid levere innovative og fremtidssikrede løsninger til at hjælpe deres kunder med at tiltrække flere og bedre talenter. Hvad er det bedste af det hele? Det er fuldkommen automatiseret!

Adway kan hjælpe dig med at tiltrække aktive og passive kandidater automatisk, ved at bruge flotte, tiltrækkende og konverterende jobopslag i stor volumen på sociale medier. Disse vil være baseret på kundens EVP (employee value proposition).

Effekt af løsningen: 

 • Flere kandidater, men færre omkostninger
 • En automatiseret og effektiv proces som vil spare virksomheder en masse tid
 • En strategisk digital pulje af kandidater til fremtidig brug, som øger din konverteringsrate og effekten fra udbydere
 • Millioner af visninger fra den målgruppe, som med størst sandsynlighed vil søge jobbet

Konkrete fordele: 

 • Øget effektivitet i rekrutteringsprocessen (tiden der bruges på ansættelserne)
 • Øget kendskab til employer brandet
 • Strategisk investering i den mest interaktive kanal til rådighed (sociale medier)
 • Øget omsætning og/eller reducerede omkostninger som direkte resultat af øget kandidattilstrømning

Så snart, du tilslutter Adway til Talent Recruiter, behøver du ikke gøre mere!

Som nævnt er processen derfra fuldkommen automatisk.

Hvis du gerne vil vide mere, er Robin Lövgren fra Adway klar til at besvare alle de spørgsmål, du måtte have og få dig godt i gang.

Tlf.:+46 730 29 41 95
Email: robin@adway.ai

Publicering til Facebook

Vi har valgt at fjerne vores Facebook App, hvor det var muligt at indsætte en jobliste på din virksomheds Facebook-side. Årsagen er, at Facebook har nogle begrænsninger, som gør, at du kun kan benytte dig af funktionen hvis din side har over 2000 ”synes godt om”. Vores erfaring fortæller os, at selv de største virksomheder sjældent har over 2000 ”synes godt om”.

I stedet introducerer vi en ny mulighed for at opslå annoncer på din Facebook-væg, da vi ved hvor vigtigt det er at være på sociale medier.

Når vi ser på, hvor opslagene er mest besøgt på sociale medier, så er omkring 60% set på Facebook. LinkedIn kommer på en andenplads og der har vi selvfølgelig også en lignende integration.

Deling af jobopslag – et kundeforslag!

Tidligere kom der en ”thumbnail” (en meget lille version af billedet)  frem, når du havde delt et link til et jobopslag. Vi har derfor modtaget mange forslag om at ændre dette til et større billede.

Vi har lyttet til jer og har nu foretaget disse ændringer – så hvis du arbejder med et billedarkiv og har valgt et specifikt bannerbillede, vil dette nu blive vist i jeres opslag, hvilket styrker jeres employer branding.

Vi noterer altid jeres forslag og lytter til jer!

Har du en god idé?

Send endelig dine forslag til talentrecruiter@hr-manager.net eller talentrecruiter@talentech.com.

Norsk

Talent Recruiter | Sosiale medier markedsføring

Utgivelsesnotater: 

 • Ny partner Adway
 • Publisering på Facebook
 • Deling av stillingsannonser på sosiale medier – Forslag fra kunden!

Ny partner Adway

Velkommen til vår nye partner Adway  – Markedsføring av rekrutering med smart teknologi. Eiere av Adway har en lang erfaring innen markedsføring, rekrutering og sky-teknologi. Disse tre komponentene utgjør en perfekt miks for digtal anskaffelse av talenter i fremtiden.

Med smart og integrert teknologi vil Adway levere inovative og nyskapende løsninger for å hjelpe sine kunder med å tiltrekke seg enda flere og bedre talenter. Og det beste? Det er fult automatisert!

Adway vil hjelpe deg å automatiske tiltrekke både aktive og passive kandidater gjennom pene, selgende og konverterende stillingsannonser i store mengder på sosiale medier.  Stillingsannonsene blir basert på kunders EVP-profiler.

Effekt av løsningen: 

 • Flere kandidater til lavere kostnad
 • Automatisert og effektiv prosess som sparer bedriften tid
 • Strategisk «Digitalkandidat database» for fremtidig bruk som øker konverteringsrate og effekt fra andre leverandører
 • Millioner av visninger for sansynlig målgruppe

Konkrete fordeler: 

 • Rekruterere jobber mer effektivit (tid til ansettelse)
 • Økt bevissthet rund merkevaren
 • Strategiske investeringer i de mest attraktive tilgjengelige kanalene (Sosiale Medier)
 • Inntjening og/eller kostnadsbesparelse som et direkte resultat av en økning i kandidater

Hvis du velger å koble Adway i Talent Recruiter trenger du ikke å foreta deg ekstra steg. Dette er fult automatisert.

Som nævnt er processen derfra fuldkommen automatisk.

Ønsker du å vite mer, vil Robin Lövgren hjelpe deg med alle dine spørsmål og oppstarten.

Telefon:+46 730 29 41 95
Email: robin@adway.ai

Publisering på Facebook

Vi har valgt å ta bort vår Facebook App der du hadde mulighet til å legge oversikt over ledige stillinger på bedriftens Facebook side. Hovedgrunnen til at vi fjernet denne funksjonaliteten er at Facebook har satt begrensninger som gjør at du kun kan bruke denne funksjonen hvis bedriftens side har over 2000 likes. Vår erfaring er at selv veldig store bedrifter sjeldent har over 2000 likes på bedriftens side.

Istedenfor introduserer vi ny funksjonalitet som gir deg mulighet til å publisere rett på Facebook wall fordi vi vet hvor viktig det er å være synlig på sosiale medier.

Når vi analyserer hvilke medier annonsene blir mest sett på blir 60% sett på Facebook, fulgt av LinkdIn, som har lik integrasjon.

Deling av stillingsannonser på sosiale medier – Forslag fra kunden!

Når du publiserte stillingsannonselink før ble det generert en liten thumbnail (en liten beskrivelse) av annonsen. Vi har fått mange forespørsler om å endre dette til større innlegg med stort bilde.

Vi har hørt etter og gjort endringer. Hvis du jobber med bildearkiv og velger banner, blir ikke dette vist for å sikre merkevaren din.

Vi registrerer alle forslag og hører på deg!

Har du flere gode forslag?

Send oss dine ideer på talentrecruiter@hr-manager.nettalentrecruiter@talentech.com

Svenska

Talent Recruiter | Annonsering i Sociala media

I dessa releasenoteringar: 

 • Ny partner – Adway
 • Publicering på Facebook
 • Dela jobbannonser på sociala medier – Ett kundförslag!

Ny partner Adway

Välkommen till vår nya partner Adway – annonsmarknadsföring som drivs av smart teknik.

Människorna bakom Adway har en lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring, rekrytering och molnprogramvara. Dessa tre saker skapar tillsammans den perfekta mixen för digitala talangförvärv.

Med smarta och integrerade tekniker levererar Adway innovativa och banbrytande lösningar för att hjälpa sina kunder att hitta och attrahera fler och bättre talanger. Och det bästa med det? Den är helt automatiserad!

Adway hjälper dig att automatiskt locka både aktiva och passiva kandidater genom snygga, säljande och anpassade jobbannonser i stora volymer på sociala medier baserat på sina kunders EVP-profiler.

Effekten av lösningen: 

 • Fler kandidater till lägre kostnader
 • En automatiserad och effektiv process som sparar organisationen tid.
 • En strategisk “digital kandidatpool” för vidare användning som ökar din konverteringsfrekvens och effekten från andra leverantörer.
 • Miljontals visningar riktade mot era utvalda målgrupper

Konkreta fördelar: 

 • Ökad effektivitet hos rekryterare (Time to Hire)
 • Ökad medvetenhet om ert arbetsgivarvarumärke (Employer brand)
 • Strategisk investering i de mest interaktiva kanalerna som finns (sociala medier)
 • Intäkter och / eller kostnadseffektivitet som ett direkt resultat av ett ökat inflöde av kandidater

Om du väljer att ansluta till Adway i Talent Recruiter – behöver du inte göra några ytterligare åtgärder. Den är som sagt är den helt automatiserad.

Om du vill veta mer så är du välkommen att kontakta Robin Lövgren på Adway. Han kan svara på alla dina frågor och hjälpa er att komma igång.

+46 730 29 41 95
E-post: robin@adway.ai

Publicera på Facebook

Vi har valt att ta bort vår Facebook-app, där det var möjligt att infoga en jobblista på din företagssida på Facebook. Det främsta skälet till att ta bort denna funktion beror på Facebook-begränsningar, där du bara kunde använda den, om din sida hade över 2000 likes. Vår erfarenhet är att även mycket stora företag sällan har över 2000 likes på sin företagssida.

Istället introducerar vi ett nytt alternativ att publicera på din Facebook-vägg, eftersom vi vet att det är viktigt att synas på sociala medier.

När man tittar på var annonserna besöks mest på sociala medier så ses cirka 60% från Facebook, därefter LinkedIn, där vi har en liknande integration. 

Dela jobbannonser på sociala medier med val av bild – Ett kundförslag!

Tidigare när du delade en länk till en jobbannons skapades en liten miniatyrbild av annonsen. Vi fick många önskemål om att ändra det till ett större inlägg med en stor bild.

Vi har lyssnat på dig och gjort förändringen – Så om du arbetar med ett bildarkiv och har valt en bild så kommer nu den att visas i ditt inlägg istället för miniatyrbilden av annonsen.

Vi registrerar alla förslag och lyssnar på dig!

Har du önskemål eller idéer?

Skicka dina förslag till talentrecruiter@hr-manager.nettalentrecruiter@talentech.com

Back to Release Notes