Deletion | New rules for copy/moved candidates

We introduced our new deletion rules the 30th of April, where candidates now will be deleted based on the individual application instead of their whole profile.

When you copied/moved a candidate, the candidate haven’t accepted any deletion date and therefore we have added the deletion date from the original project. This means that the project the candidate registered on and accepted their storage in the database, will remain on projects where you add the candidate.

The new rules for copied/moved candidates will be implemented in the 15th of May!

For the candidates you might already have copied or moved, we will insert a deletion date from their previous registration.

Bonus info: We are working on a feature where you can request the candidate in individual projects to prolong if the process is prolonged or if you have moved them to your unsolicited/Talent Pool. We will let you know when there are updates 🙂

Dansk

Sletteregler | Nye regler for kopieret/flyttet kandidater

Vi introducerede vores nye sletteregler den 30. april, hvor kandidater nu bliver slettet efter deres enkelte ansøgning og ikke for hele deres profil.

Når du kopierede eller flyttede kandidater til andre projekter, havde de ikke accepteret dette, og derfor blev der ikke indsat en ny slettedato. Dette ændrer vi nu, så kandidater fremadrettet beholder deres slettedato fra det originale projekt.

De nye regler vil træde i kraft pr. 15. maj!

Eksisterende kandidater som du eventuelt har kopieret eller flyttet i mellemtiden, beholder vi slettedatoen fra deres originale ansøgning.

Bonus info: Vi arbejder på en ny funktion, som vil give dig muligheden for at kunne bede den enkelte kandidat om at forlænge deres liggetid, hvis du har flyttet dem til jeres emne- eller talentbank. Vi opdaterer naturligvis, så snart det bliver tilgængeligt.

 

Norsk

Sletteregler | Nye regler for Kopierte/Flyttet kandidater

Vi introduserte nye sletteregler 30 april, der kandidatene ble slettet basert på en enkel søknad og ikke deres hele profilen.

Når du kopierte/flyttet kandidaten, hadde ikke kandidaten akseptert slettedato og slettedato ble derfor basert på det originale prosjektet. Vi endrer dette nå, slik at kandidater i fremtiden vil beholde datoen for sletting fra det opprinnelige prosjektet.

Nye regler for kopierte/flyttet kandidater vil bli implementert 15 mai!

For kandidater som du allerede har kopiert/flyttet,  vil slettedato bli satt fra forrige registrering.

Bonus info: Vi jobber med en funksjon der du får mulighet til å forlenge oppbevaring av kandidatens data hvis du flytter kandidaten til åpen søknad database/talent pool. Du vil få informasjon så fort nye oppdateringer er klare.

 

Svenska

Borttagningsregler | Nya regler för kopierade/flyttade kandidater

Vi introducerade våra nya borttagningsregler den 30:e april, där kandidaterna blir borttagna baserade på deras enskilda ansökningar, istället för hela deras profil.

När du kopierade/flyttade en kandidat till andra projekt, hade kandidaten inte accepterat något borttagningsdatum och därför har vi nu lagt in borttagningsdatumet från originalprojektet. Detta innebär att det datum som kandidaten registrerade sig i projektet, och där kandidaten accepterade att spara sina uppgifter i databasen, även kommer att gälla för de projekt där du lägger till kandidaten.

De nya borttagningsreglerna för kopierade/flyttade kandidater kommer att implementeras den 15:e maj!

För de kandidater som du redan kopierat eller flyttat, kommer vi behålla borttagningsdatumet från deras ursprungliga registrering.

Bonusinformation: Vi arbetar på en ny funktion, som kommer göra det möjligt att be kandidaterna om att spara uppgifterna längre, ifall processen blir fördröjd eller om du flyttar dem till er kandidatbank. Vi kommer förstås låta er veta mer så snart vi har en uppdatering.

Back to Release Notes