New module | Absence

By February 25, 2019Release Notes, Talent Manager

We are now launching the first version of our new absence module in Talent Manager.

(Absence is an add-on module to TM so you are more than welcome to contact us for more info and price.)

For managers and employees:

 • In this module the employees can register their own absence and the managers can get an overview of their employees absences.
 • The registration is simple to use and offers information in regards to the absence of other employees today.
 • The managers can get a clear view on employees absence across employees and time.

(All records can be listed and exported through the reporting function).

Read more about Talent Manager & other modules

Dansk:

Vi lancerer nu første version af vores nye ferie/fraværsmodul i Talent Manager.

 • Modulet giver mulighed for, at medarbejdere kan registrere eget fravær, og ledere kan få overblik over, hvem der er væk hvornår.
 • Registreringen er enkelt at bruge og giver medarbejderne mulighed for hver dag at se hvilke kollegaer, der er fraværende.
 • Lederen har mulighed for at skabe overblik på tværs af medarbejdere.

(Alle registreringer kan listes og udtrækkes via rapporteringsfunktionen.)

 

Norsk:

I disse dager lanserer vi første versjon av vår nye ferie/fraværmodul i Talent Manager.

 • I denne modulen kan ansatte selv registrere sitt fravær og ledere kan få oversikt over fraværet i bedriften.
 • Modulen er enkel å bruke og gir medarbeiderne oversikt over hvilke kollegaer som er borte i dag.
 • Lederne får oversikt over fraværet i bedriften over kortere eller lengre periode.

(Alle registreringen kan eksporteres gjennom en rapport.)

 

Svensk:

Vi lanserar nu den första versionen av vår nya semester/frånvaromodul i Talent Manager.

 • Modulen gör att anställda själva kan registrera sin frånvaro och chefer kan få en överblick över vem som är borta och när.
 • Registreringen är enkel att använda och låter även anställda se vilka kollegor som saknas varje dag.
 • Chefer får en tydlig överblick över alla medarbetares frånvaro.

(All frånvaro kan hämtas ut via rapportfunktionen.)

Back to Release Notes