Digital signature | Custom language selection

We continuously strive to enhance and increase our systems’ functions and usability. If you use digital signature in Talent Recruiter, you will experience that the default language at login will be the same as the language you use with digital signature. For instance, if you are a Swedish user your default language for sending documents to candidate for signing (through Penneo) will be Swedish. Previously it was English by default.

Do you need to change the language you can do so by choosing preferred language in the drop down menu. For instance, if you a Danish user you can still send documents to a Norwegian candidate.

This means that the language you use in the system, will be set as default when sending documents with digital signature.

If you want to hear more about digital signature directly through Talent Recruiter, please just contact the support: support@hr-manager.dksupport@hr-manager.nosupport@hr-manager.se, or support@hr-manager.net. To use digital signature, you will need a contract with Penneo; see more here: Read more about Penneo.

Dansk

Digital signatur | Brugertilpasset sprogvalg

Vi ønsker hele tiden at forbedre vores nuværende funktionaliteter og samtidigt øge brugervenligheden i systemet. Hvis du derfor anvender digital signatur, vil du fremover opleve, at sprogvalget vil være det samme som dét sprog, du selv anvender, når du er logget ind i systemet. Hvis du f.eks. er en dansk bruger, vil default sproget være dansk, når du skal sende dokumenter til underskrift hos kandidaten via Penneo. Default var før engelsk sprogvalg for alle.

Du kan dog stadig tilpasse sprogvalget yderligere ved at vælge sproget i drop down menuen. Derfor kan du stadig være dansk bruger og sende et dokument til en norsk kandidat.

Fremadrettet vil du derfor opleve, at dét sprog som du selv anvender er forhåndsvalgt, når du skal sende dokumenter gennem digital signatur.

 

Norsk

Digital signatur | Tilpasset språkvalg

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemets funksjoner og brukervennlighet. Hvis du er bruker av digital signatur vil du oppleve at standardspråket ved innlogging vil være det samme språket som du selv har på din bruker. Er du f.eks. en norsk bruker vil standard språk for utsendelse av dokumenter for signering til kandidater via Penneo være norsk. Tidligere var det engelsk som var standard språk.

Ønsker du å bytte språk kan du gjøre dette ved å velge ønsket språk i nedtrekkslisten. Så hvis du er en norsk bruker kan du fortsatt sende dokumenter til en svensk kandidat.

Dette betyr i korte trekk at språket du bruker vil være standard språk når du sender dokumenter til digital signering.

 

Svenska

Digital signatur | Anpassat språkval

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra systems funktioner och användarvänlighet. Om du använder digital signatur kommer du märka att standardspråket vid inloggningen kommer att vara detsamma som det språk du använder. Om du till exempel är en svensk användare kommer ditt standardspråk för att skicka dokument till kandidat via Penneo att vara svenska. Tidigare var det engelska som standard.

Vill du byta språk kan du göra det genom att välja önskat språk i rullgardinsmenyn. Till exempel, om du är en svensk användare kan du fortfarande skicka dokument till en norsk kandidat.

Kort och gott. Det språk du använder kommer att vara standard när du skickar dokument med digital signatur.

Back to Release Notes