‘Copy’ removed & invitations to the portal with language adaption

Today 2 different changes has been made in Talent Onboarding & the onboarding portal (remember that you can read the Release Notes in Danish, Norwegian or Swedish below.)

1. ‘Copy’ removed:

Removed copy function for onboarding type.

The copy function is removed since tasks attached to the onboarding type where also copied. Hence adding already existing tasks to the task list. As of now copying of onboarding types is not possible.

2. Invitations to the portal with language adaption:

Language in onboarding portal invitation mail automatically matches application language selected by candidate.

Dansk

‘Kopier’ fjernet:

Det er ikke længere muligt at kopiere onboarding typer.

Kopi-funktionen er fjernet, da opgaver tilknyttet onboarding typen også blev kopieret. Dermed blev de eksisterende opgaver oprettet på ny. Indtil videre er det derfor ikke muligt at kopiere onboarding typer.

………………………..

Invitation til portal med sprogtilpasning:

Sproget i e-mailinvitationen til onboardingportalen tilpasses automatisk sproget, som kandidaten har valgt i ansøgningsskemaet.

 

Norsk

‘Kopier’ funksjonen fjernet:

Onboardingtype er ikke lenger mulig å kopiere.

Kopi funksjonen er fjernet siden oppgaver tilknyttet onboardingtypen også ble kopiert. Dermed ble eksisterende oppgaver opprettet på nytt. Inntil videre er det ikke mulig å kopiere onboardingtyper.

………………………..

Invitasjon til portal, med språktilpasning:

Språket i e-postinvitasjonen til onboardingportalen tilpasses automatisk språket kandidaten velger i søknadsskjemaet.

 

Svenska

‘Kopia’ borttagen:

Onboardingprocesser är inte längre möjligt att kopiera.

Kopiera funktionen är borttagen då onboardinguppgifter som var kopplade till processen även blev kopierade samt pågående uppgifter blev skapade på nytt. För närvarande är det inte längre möjligt att kopiera onboardinguppgifter.

………………………..

Inbjudningar till portalen med språkanpassning:

Språket i e-postinbjudan till onboardingportalen anpassas automatiskt till det språk som kandidaten valt i samband med sin ansökan.

Back to Release Notes