Change | New order on names

Change in Talent Recruiter

We will change the order on ”First name” and “Last name” the following places:

 • Project list – First name will be first and comma is removed from the name, so users can sort the list by first name
 • Project details – This is also switched so first name column is first, when you look at your project leader and participants
 • Candidate list & user list – Same change

The change will go live this week.

Dansk

Ændring | Ny rækkefølge på navne

Vi ændrer på rækkefølgen af fornavn og efternavn følgende steder:

 • Projektlisten – Fornavnet vil fremadrettet stå forrest og gøre, at du nemt kan sortere kolonnen og se projektledere sorteret alfabetisk på fornavn
 • Projektoplysninger – Her vil også fornavn vises først, når du ser på projektleder og projektdeltagere
 • Kandidatlisten og brugerlisten – Vil få tilsvarende ændring

Du vil se ændringen i denne uge.

Norsk:

Endringer | Ny navnrekkefølge

Vi endrer rekkefølge på fornavn og etternavn følgende steder:

 • Prosjektlisten – Fornavn vil komme first og komma vil bli fjernet, slik at brukerne kan sortere listen etter fornavn.
 • Prosjektdetaljer – Er også endret slik at når du ser på dine prosjektledere og prosjektdeltakere.
 • Kandidatliste og brukerliste – Vil få tilsvarende endring.

Denne endringen vil tre i kraft denne uken.

Svenska

Ändring | Ny ordning på namn

Vi ändrar ordningen på förnamn och efternamn på följande platser:

 • Projektlistan – Förnamnet kommer att stå först, vilket gör att du enkelt kan sortera listan alfabetiskt, efter projektledarens förnamn.
 • Projektuppgifter – Kommer också att visa förnamnet först, när du tittar på projektledare och projektdeltagare.
 • Kandidatlistan och användarlistan – Samma ändring.

Ändringarna kommer att träda i kraft den här veckan.

Back to Release Notes