Certificates & system view

By November 12, 2018Release Notes, Talent Manager

Hereby two updated functionalities in Talent Manager (remember that you can read the Release Notes in Danish, Norwegian or Swedish below.)

 

Certificate end date is now optional

The certificats can now be added without setting an end date. This is relevant for many types of certificates that do not expire.

This is a module (add-on) to TM Basic – so contact us if you want to know more.

The system view on the dashboard is now configurable

All users that are allowed to see the dashboard will see the system view until they make their own views.

This system view is now possible to configure so that all users that view the dashboard only see the charts that has been preset to be shown. (This configuration can only be configurated by our support or implementation consultants.)

Dansk:

Certifikaternes slutdato er nu valgfri.

Du kan derfor gemme et certifikat uden at skulle sætte en slutdato. Dette er relevant for alle certifikater, der ikke udløber.

Certifikater er et modul til TM Basic, så kontakt os gerne hvis du vil høre mere.

………………………..

Dashboardets standard visning kan nu konfigureres.

Alle brugere der har tilladelse til at se dashboardet vil se en system visning, indtil de laver deres egen visning.

System visningen kan nu ændres, så brugerne kun ser de grafer, som systemvisningen er indstillet til at vise. Denne konfiguration skal laves af vores spport eller implementeringskonsulenter.

 

Norsk:

Sluttdato på sertifikater er nå valgfritt.

Sertifikater kan nå legges til uten sluttdato. Dette kan være relevant for flere typer sertifikater som ikke har utløpsdato.

Sertifikater er en modul til TM Basic – kontakt oss om du vil høre mer.

………………………..

Systemvisning på dashboard kan nå konfigureres.

Alle brukere som har tilgang til å se dashboardet vil nå se systemvisning, såfremt de ikke lager sin egen visning.

Det er mulig å konfigurere systemvisningen slik at brukerne som ser dashboardet bare ser diagrammer som er forhåndsdefinert. Denne konfigureringen kan kun gjøres av vår support eller implementeringskonsulentene.

 

Svenska:

Slutdatum för certifikat är nu valfritt.

Certifikat kan nu läggas till utan att behöva skriva in ett slutdatum. Detta är relevant för många typer av certifikat som inte löper ut.

Certifikat är en modul till TM Basic så kontakta oss om du vill veta mer.

………………………..

Systemvyn för statistiköversikten kan ändras.

Alla användare som har behörighet att se statistiköversikten kommer att se systemvyn tills de väljer att göra en egen vy för sin profil.

Systemvyn är nu möjlig att ändra för alla användare som ser statistiköversikten så de endast ser det som man har valt ska visas. Denna ändring kan endast göras av HR Manager Support/Implementering.